Med anledning av rådande läge med Corona viruset / Covid-19 så har vi vidtagit en hel del åtgärder. Dessa kan komma att ändras allt eftersom nya direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet.

Generella riktlinjer som gäller:

 • DU MÅSTE:
 • Vända hem om du känner dig sjuk
 • Tvätta händerna innan du börjar träna
 • Använda handsprit som finns på gymmet
 • Rengöra utrustningen innan och efter dig
 • Hålla avstånd till varandra
 • Byt gärna om hemma

Om vi hjälps åt så kan vi fortsätta träna. Tack alla medlemmar för visad hänsyn!

Vi har även vidtagit åtgärder i lokalerna vad gäller städning, samt försökt anpassa i gymmet men framförallt gruppträningen.

 • I gymmet så har vi ökat avståndet mellan maskinerna så gott det går, placerat ut sprayflaskor och papper för att kunna torka av efter sig.
 • Gruppträningen har vi till stor del flyttat utomhus.
 • Vi undviker att ha stationer där man byter utrustning med varandra mellan övningarna.
 • Boxningshandskar, mitsar och liknande utrustning har vi lagt åt sidan tills vidare.
 • Vi använder fortsatt spinningsalen men har tagit bort cirka hälften av sadlarna så att det är varannan cykel som används = ökat utrymme.